Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat astăzi, în consultare publică, primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri de proiecte ce vor fi finanțate printr-un program aferent perioadei 2021 – 2027. Proiectele finanțate prin Programul Tranziție Justă 2021 – 2027 vor sprijini sectorul antreprenorial productiv mic și mijlociu, pentru creșterea competitivității și a capacității economiilor locale de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Prin cele două apeluri de proiecte IMM-urile din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș vor avea acces la finanțare în valoare totală de 620,46 milioane de euro pentru crearea de unități noi de producție ori prestări de servicii, pentru extinderea celor existente, dar și pentru diversificarea produselor și serviciilor oferite. Proiectele selectate pentru finanțare trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției.

 Lansăm astăzi în consultare publică primele ghiduri ale solicitantului pentru apelurile naționale aferente perioadei 2021 – 2027 și, poate nu întâmplător, marcăm acest start prin două apeluri finanțate prin Programul Tranziție Justă. Cele șase județe incluse în acest program Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș se confruntă cu pierderea de locuri de muncă în urma închiderii sau transformării unor activități dominante în economia locală, iar investițiile pe care le putem face în aceste zone, din fonduri europene, reprezintă o gură de oxigen pentru mii de familii din aceste zone. Aceste prime apeluri aduc deja 620 de milioane în economia locală prin două tipuri de granturi care vor sprijini întreprinderile să investească în activități productive și, mai ales, să creeze noi locuri de muncă. Fiecare întreprindere sprijinită, fiecare loc de muncă nou creat își multiplică beneficiile în comunitate, pentru că sunt familii întregi care depind de acestea. Până la sfârșitul anului 2023, vor fi deschise toate cele 87 apeluri de proiecte finanțate prin Programul Tranziție Justă, adică vor fi create peste 11.000 noi locuri de muncă și vor beneficia de reconversie profesională peste 30.000 de persoane din cele șase județe”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

IMM-urile din cele șase județe vor putea accesa două tipuri de granturi, prin intermediul a două apeluri de proiecte diferite

Cele două apeluri de proiecte se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, înființate până la data de 31 decembrie 2021 și oferă acces la granturi de până la 2 milioane de euro și la granturi între 2 milioane și 5 milioane de euro în cadrul a două apeluri competitive, cu termen limită de depunere.

Sumele accesate vor fi investite în domenii de activitate eligibile, stabilite în conformitate cu normele privind ajutorul de stat regional și de minimis și vor urmări:

 • crearea unei unități noi de producție / prestări servicii;
 • extinderea capacității unei unități existente;
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

Tipuri de investiții eligibile în cadrul celor două apeluri sunt:

 • Investiții în active corporale precum lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport; achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Unitatea de producție/ prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel, adică teritoriul administrativ al județului corespunzător priorităților PTJ (P1 – Gorj, P2 – Hunedoara, P3 – Dolj, P4 – Galați, P5 – Prahova, P6 – Mureș).

Mecanismul de selecție a proiectelor presupune verificarea eligibilității exclusiv în baza Declarației unice întocmite de solicitant, iar evaluarea tehnică și financiară se realizează doar pentru proiectele care se încadrează în limita a 130% din alocarea apelului, luând în calcul finanțările solicitate cumulate, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Bugetul total al apelului Proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro lansat în cadrul acțiunii ”Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”,  componenta ”Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” este de 289,54 milioane de euro.

Cel de-al doilea apel, prin care se acordă granturi de până la 2 milioane de euro, dispune de un buget total de 330,91 milioane de euro.

Ghidurile solicitantului poate cele două apeluri pot fi consultate aici: https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/

Alocările sunt compuse din contribuția Fondului pentru Tranziție Justă (85%) și contribuția de la bugetul de stat (15%) și se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, ce constituie de ajutor de stat regional și de minimis.

Reamintim că Programul Tranziție Justă 2021 – 2027 dispune de un buget total de 2,53 miliarde de euro și are drept obiectiv principal sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, prin generarea de locuri de muncă durabile și sigure. PTJ include șapte priorități de investiții, corespunzătoare celor 6 județe incluse în program, la care se adaugă componenta de asistență tehnică.

Printre rezultatele așteptate la finalul perioadei 2021-2027 se numără:

 • 257 locuri de muncă directe create în IMM –uri;
 • 845 întreprinderi sprijinite;
 • 925 persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională;
 • 000 gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator;
 • 266 ha de suprafețe vor beneficia de acțiuni de decontaminare și reconversie;
 • Sprijin în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru companiile Liberty Galați și Azomureș.

Mai multe detalii despre Programul Tranziție Justă, aici: .

În cadrul PTJ sunt prevăzute 87 apeluri de proiecte ce vor fi lansate până la finalul anului în curs.

Calendarul apelurilor din fonduri europene pentru anul 2023 poate fi consultat aici: 

Articolul 620 milioane de euro pentru IMM-uri, prin Programul Tranzitie Justa 2021-2027. Marcel Bolos: ”Aceste prime apeluri vor aduce peste 11.000 locuri noi de munca in zonele defavorizate” apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.