CONCURS

Poți participa la concursul nostru și poți câștiga un joc pe Steam. Câștigătorul va avea posibilitatea sa aleagă unul din cele doua jocuri Euro Truck Simulator 2 sau American Truck Simulator . Succes!

Distribuie sau lasă un comentariu într-un articol și apreciază articolele și vei fi automat înscris în concurs. In data de 12.01.2020 va fi anunțat câștigătorul pe pagina https://www.facebook.com/ReviewRomania.ro/

REGULAMENT GENERAL CONCURSURI ONLINE

1. Organizator:

Concursurile organizate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ReviewRomania.ro/ sunt concepute și administrate de către https://reviewromania.ro/.

Concursurile se vor desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

2. Locul de desfășurare a concursurilor:

Concursurile sunt organizate și se desfășoară pe pagina de Facebook ReviewRomania. Pentru a participa la aceste concursuri, este necesar să aveți cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă și nume / prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

3. Perioada de desfășurare a concursurilor:

Toate intervalele de desfășurare a concursurilor vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook a companiei. Mecanismele de câștig sunt: tragere la sorti, iar extragerea se va face automatizat, dintre toți participanții eligibili înregistrați conform mecanismelor descrise în fiecare concurs. Rezultatele extragerilor vor fi întotdeauna publicate pe pagina de Facebook (în funcție de specificul concursului) Prin vot, de către echipa ReviewRomania.

4. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, în funcție de specificul acestuia, participanții trebuie: Să dețină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume real, în funcție de specificul concursului; Să fie fani ai paginii de Facebook menționate mai sus. Să acceseze pagina concursului și să urmeze instrucțiunile descrise pentru a participa; Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violență, limbaj neadecvat sau apartenențe politice etc. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerințele concursului. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervențiile și utilizatorii care generează conversații neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament. Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 14 ani și că poate dovedi ulterior cu acte. În cazul descoperirii oricăror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.

6. Premii:

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. Dacă persoanele declarate câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig și nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afișării câștigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatului concursului, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Protecția datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la: Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidații o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum și a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, nr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament; Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate. Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală. Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

8. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu ași va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acesta acțiune.

9. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul https://reviewromania.ro/ la secțiunea “Concurs”. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.

10. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ReviewRomania.ro/ sau la e-mail concurs@reviewromania.ro